Sult (Utdrag)

Knut Hamsun (1859-1952)

Første stykke

Det var i den tid jeg gik omkring og sultet i Kristiania, denne forunderlige by som ingen forlater før han har fåt mærker av den …

                Jeg ligger våken på min kvist og hører en klokke nedenunder mig slå seks slag; det var allerede ganske lyst og folk begyndte å færdes op og ned i trapperne. Nede ved døren hvor mit rum var tapetseret med gamle numre av «Morgenbladet» kunde jeg så tydelig se en bekjendtgjørelse fra fyrdirektøren, og litt tilvenstre derfra et fett, bugnende avertissement fra baker Fabian Olsen om nybakt brød.

                Straks jeg slog øinene op begyndte jeg av gammel vane å tænke efter om jeg hadde noget å glæde mig til idag. Det hadde været litt knapt for mig i den sidste tid; den ene efter den andre av mine eiendele var bragt til «Onkel», jeg var blit nervøs og utålsom, et par ganger hadde jeg også ligget til sengs en dags tid av svimmelhet. Nu og da når lykken var god kunde jeg drive det til å få fem kroner av et eller andet blad for en føljeton.

                Det lysnet mere og mere og jeg gav mig til å læse på avertissementerne nede ved døren; jeg kunde endog skjælne de magre, grinende bokstaver om «Liksvøp hos jomfru Andersen, tilhøire i porten». Det sysselsatte mig en lang stund, jeg hørte klokken slå otte nedenunder inden jeg stod op og klædte på mig.

                Jeg åpnet vinduet og så ut. Der hvor jeg stod hadde jeg utsigt til en kledesnor og en åpen mark; langt ute lå gruven tilbake av en nedbrændt smie hvor nogen arbeidere var i færd med å rydde op. Jeg la mig med albuerne ned i vinduet og stirret ut i luften. Der blev ganske visst en lys dag. Høsten var kommet, den fine, svale årstid da alting skifter farve og forgår. Støien var allerede begyndt å lyde i gaterne og lokket mig ut; dette tomme værelse hvis gulv gynget op og ned for hvert skritt jeg tok bortover det var som en gissen, uhyggelig likkiste; det var ikke ordentlig lås for døren og ingen ovn i rummet, jeg pleiet å ligge på mine strømper om natten for å få dem litt tørre til om morgningen. Det eneste jeg hadde å fornøie mig med var en liten rød gyngestol som jeg sat i om kvældene og døset og tænkte på mangehånde ting. Når det blåste hårdt og dørene nedenunder stod åpne lød det alleslags underlige hvin op gjennem gulvet og ind fra væggene, og «Morgenbladet» nede ved døren fik revner så lange som en hånd.

                Jeg reiste mig og undersøkte en bylt borti kroken ved sengen efter litt til frokost, men fandt intet og vendte tilbake til vinduet igjen.

                Gud vet, tænkte jeg, om det aldrig skal nytte mig å søke efter en bestilling mere! Disse mange avslag, disse halve løfter, rene nei, nærede og skuffede håp, nye forsøk, som hver gang løp ut i intet, hadde gjort det av med mit mot. Jeg hadde til sist søkt en plass som regningsbud, men var kommet for sent; dessuten kunde jeg ikke skaffe sikkerhet for femti kroner. Det var altid et eller andet til hinder. Jeg mældte mig også til brandkorpset. VI stod halvhundrede mand i forhallen og satte brystet ut for å gi indtryk av kraft og stor dristighet. En fuldmægtig gik omkring og beså disse ansøkere, følte på deres armer og gav dem et og andet spørgsmål, og mig gik han forbi, rystet bare på hodet og sa at jeg var kasseret på grund av mine briller. Jeg møtte op påny, uten briller, jeg stod der med rynkede bryn og gjorde mine øine så kvasse som kniver, og manden gik mig atter forbi og han smilte, – han hadde vel kjendt mig igjen. Det værste av alt var at mine klær var begyndt å bli så dårlige at jeg ikke længer kunde fremstille mig til en plass som et skikkelig menneske.

                Hvor det hadde gåt jevnt og regelmæssig nedover med mig hele tiden! Jeg stod tilsist så besynderlig blottet for alt mulig, jeg hadde ikke engang en kam tilbake eller en bok å læse i når det blev mig for trist. Hele sommeren utover hadde jeg søkt ut på kirkegårdene eller op i Slotsparken hvor jeg sat og forfattet artikler for bladene, spalte efter spalte om de forskjelligste ting, underlige påfund, luner, indfald av min urolige hjærne; i fortvilelse hadde jeg ofte valgt de fjærneste æmner som voldte mig lange tiders anstrængelse og aldrig blev optat. Når et stykke var færdig, tok jeg fat på et nyt og jeg blev ikke ofte nedslagen av redaktørernes nei; jeg sa stadig væk til mig selv at engang vilde det jo lykkes. Og virkelig, stundom når jeg hadde held med mig og fik det litt godt til kunde jeg få fem kroner for en eftermiddags arbeide.

                Jeg reiste mig atter op fra vinduet, gik bort til vaskevandsstolen og dynket en smule vand på mine blanke bukseknæ for å sværte dem og få dem til å se nyere ut. Da jeg hadde gjort dette, stak jeg som sædvanlig papir og blyant i lommen og gik ut. Jeg gled meget stille nedover trapperne for ikke å vække min værtindes opmærksomhet; det var gåt et par dager siden min husleie forfaldt og jeg hadde ikke noget å betale med nu mere.

                Klokken var ni. Vognrammel og stemmer fyldte luften, et uhyre morgenkor blandet med fotgjængernes skridt og smældene fra kuskenes svøper. Denne støiende færdsel overalt oplivet mig straks og jeg begyndte å føle mig mere og mere tilfreds. Intet var fjærnere fra min tanke end bare å gå en morgentur i frisk luft. Hvad kom luften mine lunger ved? Jeg var stærk som en rise og kunde stanse en vogn med min aksel. En fin, sælsom stemning, følelsen av den lyse likegladhet, hadde bemægtiget sig mig. Jeg gav mig til å iagtta de mennesker jeg møtte og gik forbi, læste plakaterne på væggene, mottok indtryk fra et blik slængt til mig fra en forbifarende sporvogn, lot hver bagatel trænge ind på mig, alle små tilfældigheter som krysset min vei og forsvandt.

                Når man bare hadde sig litt til mat en slik lys dag! Indtrykket av den glade morgen overvældet mig, jeg blev uregjerlig tilfreds og gav mig til å nynne av glæde uten nogen bestemt grund. Ved en slagterbutik stod en kone med en kurv på armen og spekulerte på pølser til middag; idet jeg passerte hende så hun bort på mig. Hun hadde bare en tand i formunden. Nervøs og let påvirket som jeg var blit de siste dager gjorde konens ansigt straks et motbydelig indtryk på mig; den lange gule tand så ut som en liten finger som stod op fra kjæven og hendes blik var endnu fuldt av pølse da hun vendte det mot mig. Jeg tapte med en gang appetiten og følte kvalme. Da jeg kom til basarerne gik jeg bort til springet og drak lit vand; jeg så op – klokken var ti i Vor Frelsers tårn.

 

Fra Sult, 1890

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 12.02.2013

© Cappelen Damm AS