Å lykkes med litterære tolkninger

Om innholdet i boka

I boka finner du eksempelbesvarelser til et utvalg skjønnlitterære tekster, lyrikk og prosa, og noen bilder.  Alle prosatekstene som er brukt i tolkningene, ligger på nettstedet. Det gjør også to av de lange diktene. Det er brukt to malerier og et fotografi i forbindelse med oppgavene, disse ligger også på nettstedet.

 

Om tekstene

  • Diktene står i hovedsak i boka
  • Prosatekstene ligger på nettstedet
  • Malerier (to) og et fotografi ligger på nettstedet

 

I menyen til venstre finner du en oversikt over tekstene. Den er ordnet etter kapitlene i boka.

Nettressurser

I læreplanen

http://.udir.no/Lareplaner/

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 05.02.2013

© Cappelen Damm AS